Monday, June 15, 2009

PERKARA YANG TIDAK PERNAH RASULULLAH LAKUKAN ADALAH HARAM?

Adakah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh nabi menunjukkan perkara itu haram?


Syeikh Al-A’lamah Said Abdullah bin As-Siddiq Al-Qhumari dalam sebuah risalah yang dinamakan “ sebaik-baik kefahaman dan pengetahuan terhadap perkara-perkara yang ditinggalkan” mari kita sama-sama menelusuri risalah yang ditulis oleh beliau.


Kaedah Ulama’ Mengeluarkan Hukum

Para ulama’ muslimin, salaf dan khalaf, Timur dan Barat telah bersepakat sesungguhnya meninggalkan/tidak melakukan sesuatu perkara bukanlah merupakan satu cara untuk beristidlal (keluarkan dalil). Meraka menyabitkan sesuatu hukum syara’ sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram berdasarkan :

1. Nas-nas dari Al-Quran.
2. Nas-nas dari Al-Sunnah.
3. Ijma’ ulama’ terhadap sesuatu hukum.
4. Qias.

Kaedah-kaedah menetapkan sesuatu hukum yang tidak disepakati adalah:

1. Kata-kata para sahabat.
2. Saddu zarai’.
3. Amalan ahli Madinah.
4. Hadis Mursal
5. Istihsan.
6. Hadis Dhaif.
7. Serta cara-cara lain yang diambil kira oleh ulama’.

Oleh yang demikian, perbuatan nabi yang tidak melakukan sesuatu perkara tidak memberi faedah kepada hukum syara’, perkara ini telah disepakati oleh para ulama’, terdapat pelbagai dalil yang menunjukkan sahabat-sahabat nabi radiallahua’nhum tidak mengaanggap sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi hukumnya haram atau makruh. Ini merupakan kefahaman para ulama’ sejak zaman-berzaman.

Ibnu Hazmi telah menolak pendapat mazhab Maliki dan Hanafi yang mengatakan makruh solat dua rakaat sebelum Maghrib dengan hujah, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Usman melaksanakan solat tersebut. Begitu juga halnya, hukum puasa sunat sebulan penuh, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi s.a.w namun, tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan atau memakruhkan puasa tersebut. Tidak berpuasanya nabi penuh pada bulan-bulan selain daripada Ramadan tidak menunjukkan haram dan makruhnya ibadah tersebut.


Amalan Para Sahabat Tanpa Merujuk Nabi

Sebahagian sahabat melakukan ibadah tanpa disuruh oleh nabi. Ibadah itu juga tidak pernah dilakukan oleh nabi. Nabi tidak mengkeji dan membidah’kan perbuatan tersebut bahkan memuji dan menngungkapkan balasan baik daripada Allah terhadap perbutan tersebut, diantaranya ialah:

1. Saidina Bilal tidak merasakan, Nabi tidak melakuakan solat sunat selepas mengambil wudu’ menunjukkan perkara itu haram, bahkan beliau melakukan perkara tersebut tanpa meberitahu kepada nabi sehinggalah nabi s.a.w bertanya kepada beliau: “ Wahai Bilal beritahu kepada ku amalan besar apakah didalam Islam yang telah engkau lakukan, sesungguhnya aku telah mendengar bunyi gerakan dua kasutmu di dalam syurga”. Jawab Bilal: “ Aku tidak melakukan apa-apa amalan yang besar. Aku tidak akan bersuci (berwudu’) pada mana-mana waktu siang mahupun malam melainkan aku solat selepas bersuci”

Jesteru itu, kita dapat fahami, solat selepas wudhu menjadi sunnah selepas Iqrar (senyap) nabi terhadap perkara tersebut . Oleh yang demikian, kita beristidlal mengikut kefahaman para sahabat tersebut, harusnya doa-doa dan selawat-selawat pada waktu-waktu tertentu, begitu juga kita beristidlal tidak ingkarnya Nabi pada ketika itu menunjukkan tidak ingkarnya baginda terhadap perkara seumpama itu pada masa-masa hadapan.


Konklusi Pebincangan

Berdasarkan perbincangan yang lepas kita mengetahui, nabi, para sahabat dan tiga kurun pertama tidak melakukan sesuatu perkara, tidak memberikan apa-apa faedah terhadap hukum, ianya merupakan kefahaman para sahabat ketika baginda hidup begitu juga selepas kewafatan baginda. Ianya juga merupakan kefahaman para ulama’ selepas mereka. Wallahua’lam.

11.13pm 14/06/2009

Bait Maqabir,
Dirasat, Mansurah
Mesir.

Rujukan:

1. Al-Bayanul Qawim (Dr. Ali Juama’h)

No comments:

Related Posts with Thumbnails