Tuesday, June 17, 2008

ADAKAH WANITA WAJIB MANDI SEKIRANYA KELUAR AIR MANIPENGENALAN


Para imam fuqaha' telah bersepakat seandainya seorang lelaki atau wanita keluar air mani maka mereka diwajibkan mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar tersebut.(1)Mereka berkata: Sesungguhnya air mani bagi lelaki adalah air yang likat yang keluar ketika seseorang itu naik syahwatnya dan ianya keluar dalam keadaan terpancut. Manakala bagi perempuan pula air tersebut cair dan berwarna kekuning-kuningan. Air tersebut keluar sama ada ketika kedua-duanya (lelaki dan perempuan menjalankan hubungan persetubuhan ataupun bermimpi.Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim didam kitab Sohihnya:


Maksudnya: Sesungguhnya Ummu Sulaim telah berkata, dia telah bertanya Nabi Muhammad s.a.w tentang (hukum) seseorang wanita yang melihat didalam mimpinya sepertimana yang dilihat oleh seorang lelaki? Maka Nabi menjawab: "Sekiranya seseorang perempuan melihat perkara itu maka mandilah (mandi wajib). Maka Ummu Sulaim berkata: " Aku malu tentang perkara ini": "Adakah terjadi seperti itu? Maka Nabi bersabda: "maka darimana berlakunya kesamaan?". Dalam satu lafaz Ummu Sulaim berkata: "Adakah (wajib) keatas perempuan mandi sekiranya dia berihtilam (keluar air mani) ? Maka nabi bersabda: " Ya, seandainya dia melihat air (mani)"(2)Wajib kepada lelaki dan perempuan mandi (wajib) sekiranya air mani keluar dalam keadaan naik syahwatnya sama ada ketika waktu dia sedar ataupun waktu dia tidur. Telah berkata Imam Tirmizi: "Kami tidak (pernah) mengetaui ada khilaf dalam perkara ini.MAZHAB SYAFIE


Hukum mandi tersebut wajib, melainkan Imam Syafie tidak mensyaratkan keluarnya air mani tersebut dalam keadaan terpancut dan dalam keadaan syahwat sebagai syarat wajibnya mandi.(3) Iaitu tidak kira sama ada lelaki ataupun permpuan, baligh atau pun hampir umur baligh, merasa kepuasan setelah keluar air mani atau tidak, berakal atau gila, kesemuanya diwajibkan mandi seandainya keluar air mani.MAZHAB HANAFI, MALIKI & HAMBALI


Manakala didalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali pula, tidak wajib mandi melainkan air mani itu keluar dalam keadaan syahwat dan terpancut (4). Dan dalil bagi pendapat mereka ialah daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: "Sesungguhnya nabi menyifatkan air mani yang mewajibkan mandi adalah sekiranya air mani tersebut dalam keadaan yang putih dan likat", dan sesungguhnya nabi telah bersabda kepada Saidina Ali r.a : "Sekiranya terpancut keluar aur maka mandilah".Oleh yang demikian, sekiranya bermimpi seseorang perempuan itu, dan keluar air mani, perempuan tersebut wajib mandi, dan haram bagi perempuan tersebut melakukan ibadah solat, membaca al-quran, menyentuh mashaf Al-Quran, sujud tilawah, sujud syukur dan ibadah-ibadah yang lain, melainkan selepas permpuan tersebut mandi wajib.Wallahua'lam5.14am 16/06/2008

Syari' Madrob, Mansurah

Mesir. ِ

Rujukan:

1- Al-Fatawa (Dr A’tiah Saqar) 1/134

2- Sohih Bukhari dan Muslim

3- Al-Majmu' (Imam An-Nawawi) 1/26

4- Feqh Hanafi: Hasyiah Radhul Mukhtar (Ibnu A'bidin) 1/148 , Feqh Maliki: Mawahibul Jalil (Al-Hitob) 1/305, Feqh Hanbali : Al-Mughni (Ibnu Qudamah) 1/197

No comments:

Related Posts with Thumbnails