Wednesday, November 11, 2009

10 PERSOALAN SEKITAR ISU CINTA DAN PERKAHWINAN
Sejak pulang ke Malaysia 15/8/2009 banyak persoalan dan perbincangan tentang isu perkahwinan yang saya hadapi (maklumlah cuti-cuti sem ni ramai yg nikah) beberapa persoalan diajukan berulang kali, jadi saya berminat untuk menjawab 10 persoalan yang berkaitan dengan isu tersebut
Apakah hukum bercinta mengikut (ulama') islam?

Isu ini menjadi sangat popular beberapa tahun kebelakangan ini, saya pun sebelum ini keliru kerana terlalu banyak pendapat (sebahagian besarnya tidak disandarkan kepada ulama). Ketahuilah, haram hukumnya mengistinbad (keluarkan) hukum daripada mana-mana hadis/ayat al-quran melainkan mereka yang bergelar ulama’ mujtahid. Ulama-ulama jadi-jadian yang berfatwa sebelum layak untuk berfatwa akan menyesatkan umat, hukum mereka keluarkan fatwa adalah HARAM walaupun fatwa mereka tepat.

Berkaitan dengan isu ini saya tertarik dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Hazm yang merupakan seorang mujtahid, faqih dan ahli sastera, beliau menghuraikan permasalahan ini di dalam kitabnya “ tauqul hamamah”, beliau telah mengatakan, Islam tidak pernah menghalang cinta, syariah tidak mengharamkan cinta kerana cinta adalah urusan hati dan hati adalah urusan Allah.

Cinta merupakan fitrah yang dicipta oleh Allah untuk kebahagian hamba-hambanya. Oleh yang demikian, cinta bukanlah sesuatu perkara yang dilarang oleh Islam, tapi perkara yang dikawal oleh Islam. Setiap perkara yang boleh mendekatkan diri seseorang kepada penzinaan, diharamkan oleh Allah. Firman Allah:

“ Dan janganlah kamu dekati zina”

2. Apakah hukum wali mujbir bapa @ dato' memaksa nak perempuan berkahwin?

Secara mudahnya anak perempuan dibahagikan kepada dua kelompok:


Anak dara

Jumhur ulama’ melarang wali mujbir memaksa anak perempuan berkahwin, seandainya dipaksa maka anak perempuan boleh membuat pilihan sama ada hendak menolak atau meneruskannya, ini berdasarkan sebuah hadis mafhumnya: “

“ Daripada Ibn Abbas, seorang gadis dara datang kepada Nabi memberitahu bahawa bapanya mengahwinkannya sedangkan dia tidak suka, maka Nabi memberikan pilihan kepadanya (sama ada untuk meneruskan atau menolaknya) (Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah, dinilai sahih oleh al-Albani)”.

Namun begitu, dalam mazhab syafie wali mujbir boleh memaksa anak dara berkahwin dalam mengomentari pendapat dalam mazhab syafie ini Profesor Yusuf Qaradawi telah berkata: ““Siapa tahu, jika al-Syafii hidup di zaman kita dan melihat kemajuan pengetahuan dan ilmu yang dicapai oleh anak gadis hari ini, sehingga mereka mampu menilai lelaki yang datang meminang mereka, atau jika mereka kahwin tanpa kerelaan akan menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi neraka, barangkali jika al-Syafii melihat hal ini dia akan mengubah pendapatnya seperti mana dia telah mengubah banyak pendapatnya.” (al-Qaradawi, Al-Fatawa al- Mu‘asarah, 337-338, Beirut: Dar Ulil al-Nuha).Janda

Ijma’ ulama’ melarang wali mujbir memaksa anak perempuan kahwin.


3. Apakah hukum ibu bapa melarang anak berkahwin?

Ijma’ ulama mengharamkan ibu bapa melarang anak-anaknya berkahwin berdasarkan firman Allah:

“ Janganlah para wali menghalang mereka (perempuan-perempuan) berkahwin dengan bakal suami mereka “

Surah Al-baqarah ayat: 232

Dalam mazhab syafie ibu bapa hanya boleh melarang anak dara berkahwin seandainya mempunyai calon yang lebih baik daripada calon yang dipilih oleh anaknya.

4. Apakah yang dimaksudkan dengan khitbah/tunang?

"Khitbah" juga membawa makna menzahir dan mengiklankan kehendak / kemahuan seseorang untuk berkahwin dengan seseorang wanita.(Fatawa Muasoroh oleh Dr.Yusof Al Qardawi). Dr. Yusof Al- Qardawi juga berkata (buku yang sama) bahawa di dalam khitbah / bertunang ini tidak ada "hak" bagi khatib(tunang lelaki) kecuali hak untuk melamar ( to reserve or booking) makhtubah (tunang wanita) semoga pihak lelaki selain darinya tidak datang untuk meminang wanita itu.

5. Hukum melihat wanita ketika bertunang

Seorang lelaki boleh melihat bakal tunangnya sama ada disedari atau tidak disedari, sama ada dengan kerelaan atau tanpa kerelaan wanita tersebut.

Dari Jabir bin Abdillah bahawa Rasulallah saw bersabda: " Apabila salah seorang dari kamu bertunang, maka jika sekiranya dia boleh melihat wanita itu hingga membawa kepada kehendak atau kemahuan untuk bernikah / kahwin, maka lakukan!!! ". Berkata Jabir (perawi) hadis ini: " aku telah bertunang dengan wanita dari Bani Salamah, aku telah bersembunyi tanpa dilihat oleh wanita itu sehingga aku melihat sebahagian dari 'diri / tubuh badan' wanita itu yang boleh membawa kepada kehendak dan kemahuan aku untuk menikahi atau mengahwininya".

Bersambung…..

Rujukan

1. Sohih Wasoyar Rosul ( Syeikh Saa’d Yusuf )
2. Tauqul Hammam ( Ibnu Hazmi )
3. Guru-guruku ( Ust Salman Maskuri dll)

8.11am 29/10/2009
Kedai makanku,
Cheras Kuala Lumpur.

No comments:

Related Posts with Thumbnails