Thursday, November 13, 2008

HUKUM WANITA HAID BELAJAR DI MASJIDDewasa ini, kaum Hawa semakin terkehadapan, kalau dulu wanita hanya duduk di dapur, bekerja sebagai suri rumah, dan belajar ilmu-ilmu agama daripada ayah dan suami mereka, namun kini peluang untuk wanita menuntut ilmu semakin luas. Permasalahan yang kita ingin bincangkan di sini adalah bolehkah seseorang wanita yang dalam keadaan haid menuntut ilmu di dalam masjid? Seandainya tempoh haid seseorang wanita itu selama 15 hari maka sudah tentu mereka tidak dapat istiqamah menuntut ilmu di masjid.
Ulama' berselisih pendapat dalam menentukan hukum seseorang wanita haid masuk ke masjid. Kebanyakkan ulama' melarang wanita haid memasuki masjid sepertimana mereka melarang orang yang berjunub (selepas bersetubuh) memasuki masjid melainkan
( عابر السبيل ) sekadar lalu tanpa berhenti.
Pendapat-pendapat ulama'

1. Jumhur ulama' melarang perempuan haid daripada memasuki masjid berdasarlan sebuah hadis:

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب


Maksudnya: “Tidak halal bagi perempuan haid atau orang yang berjunub memasuki masjid” 1

2. Ibnu Hazmi mengharuskan perempuan haid mengharuskan perempuan haid atau nifas dan orang yang dalam keadaan berjunub memasuki masjid. Beliau mengatakan tiada larangan didalam islam terhadap perkara tersebut. Ibnu Hazmi mengeluarkan pendapat tersebut berdasarkan beberapa hadis:

انما المؤمن لا ينجس

Maksudnya: " Sesungguhnya orang mu'min itu bukan najis" 2

وليدة السوداء لحي من كانت لحي من العرب: فأعتقوها, فجائت الى رسول الله فأسلمت , فكان لها خباء في المسجد أو حفش
“Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha ia berkata: Sesungguhnya ada seorang hamba perempuanberkulit hitam milik salah seorang suku dari bangsa Arab, lalu dimerdekakannya, kemudian ia pun tinggal bersama mereka. Berkata ‘Aisyah: Kemudian perempuan itu datang kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan masuk Islam. Berkata ‘Aisyah: Dan perempuan itu mempunyai khemah (tempat tinggal) di dalam masjid (sebagai tempat penginapannya)”. (H/R Bukhari, 439)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Ibnu hazmi telah berkata: “Perempuan ini tinggal di Masjid Nabawi dan perempuan tersebut pasti keluar haid pada setiap bulan maka Rasulullullah s.a.w tidak melarang dan menghalang perbuatan tersebut. Setiap perkara yang tidak dilarang oleh nabi adalah harus.

Oleh yang demikian sebahagian ulama’ seperti Dr Yusoff Qaradawi membenarkannya dan sebahagian yang lain seperti Dr Syekih Dr Jasim bin Muhammad di dalam kitabnya Feqh Mara’h membenarkannya dengan syarat tidak mengotorkan masjid dan untuk mendengar majlis ilmu.

Rujukan
7.41am 11/06/2008
Bait Maqabir, Akhir Mauaf,
Mansurah Mesir. ِ

Rujukan:
1- Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah
2- Sohih Bukhari dan Muslim/ Lu’luah Marjan (210)
3- Sohih Bukhari (439)
4- Feqh Taharah (Dr Yusof Qaradawi)

No comments:

Related Posts with Thumbnails