Wednesday, September 17, 2008

Sebab-Sebab Dibolehkan Tidak Berpuasa


1. Bermusafir

Firman Allah s.w.t:
"Maka sesiapa diantara kamu yang sakit ataupun bermusafir maka dia boleh berbuka dan menggantikannya pada hari yang lain." (184: al-Baqarah)

Syarat2 dibolehkan tidak berpuasa ketika musafir:

a. Destinasi yang lebih dua marhalah (89 km)
b. Memulakan perjalanan sebelum subuh hari yang dia tidak puasa.
c. Bukannya orang yang sentiasa bermusafir dalam mazhab Syafie seperti pilot, kelasi dan lain2.
d. Tujuan musafir adalah tujuan yang bukan maksiat.

Menurut jumhur ulama afdalnya berpuasa ketika musafir sekiranya tidak mendapat kemudaratan. Mazhab Hambali menyatakan makruh puasa ketika musafir sekalipun tidak rasa susah.

keharusan berbuka ketika musafir tidak disyaratkan ditimpa kesusahan dan kesakitan.

2. Sakit

Sakit yang dibenarkan berbuka adalah sakit yang menyebabkan seseorang itu merasai amat susah jika berpuasa, takut menyebabkan binasa, takut bertambah sakit atau lambat sembuh.

Dalilnya adalah ayat quran yang telah lepas.

3. Mengandung dan menyusukan anak

Diharuskan kepada wanita yang mengandung atau yang menyusu untuk tidak berpuasa .Sekiranya takut sesuatu berlaku yg buruk kepada anaknya maka boleh berbuka puasa dan dikenakan qada dan fidyah. Sekiranya keduanya berbuka kerana takut berlaku sesuatu yang tidak elok berlaku kepada dirinya maka dia dikenakan qada sahaja.

Dalilnya ialah sabda Nabi s.a.w:
"Sesungguhnya Allah telah mengurangkan solat 4 rakaat fardu kepada 2rakaat kepada orang bermusafir dan membenarkan wanita yang hamil dan menyusukan anak untuk tidak berpuasa." (Hr Nasaie dan Tirmizi)

4. Tua yang tidak mampu untuk berpuasa.

Ijmak ulama menyatakan harus bagi orang yang tua yang tidak mampu untuk tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah bagi setiap hari yang dia tidak puasa.

Demikian juga bagi orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh dan tak mampu untuk berpuasa maka dibolehkan tidak berpuasa dan dia perlu bayar fidyah.

5. Terlampau lapar dan dahaga yang boleh membawa
kemudaratan diri.


Boleh berbuka sekiranya takut berlaku kebinasaan, kematian, atau hilang akal. Malahan berpuasa jika menyebabkan kemudaratan pada diri adalah haram. Firman Allah s.w.t:

"Dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke lembah kebinasaan." (195: surah al-Baqarah)

6. Dipaksa untuk berbuka.

Jumhur ulama menyatakan boleh berbuka kepada orang yang dipaksa. Adapun ulama syafie tidak membenarkannya.

Rujukan: Al-Wajiz Fil Feqhil Islami oleh Dr Wahbah az-Zuhaili.
http://akhisalman.blogspot.com

No comments:

Related Posts with Thumbnails